Náměšť nad Oslavou


Město Náměšť nad Oslavou s pěti tisíci obyvatel se malebně rozkládá po obou březích řeky Oslavy na spojnici mezi Brnem a Třebíčí.


Historickými dominantami města jsou zámek, který je národní kulturní památkou poznamenanou velkou kulturní a hudební tradicí, a barokní most přes řeku Oslavu, který je se svými dvaceti sochami památkově nejvýznamnější mostní stavbou na Moravě. Městské centrum nese statut Městské památkové zóny. Panorama zámku dotváří park a obora, na kterou dál navazuje ohrazený lesopark Schönwald se stejnojmenným letním zámečkem. Tento krajinný celek dotýkající se i obcí Jinošova a Kralic nad Oslavou byl s ohledem na svůj mimořádný význam v rámci celé republiky vyhlášen ministerstvem kultury Krajinnou památkovou zónou Náměšťsko.