Historie


Ač se to zdá nepravděpodobné, že by v Náměšti nad Oslavou mohla vzniknout a fungovat cimbálová muzika, je tomu tak. A to i přesto, že Náměšť nepatří do žádné vyhraněné folklórní oblasti - střetávají se zde vlivy podhorácké s hanáckými a svou tradici zde má pouze hudba dechová.
S nápadem založit cimbálovou muziku přišel na podzim roku 1999 Ľudovít Bikár (současný primáš muziky), rodák z Košic, kterého inspirovalo vystoupení cimbálové muziky z Brna na zámku v Náměšti. Zde také potkal Radovana Vejvodu z Třebíče (v současné době hraje druhé housle), též nadšeného muzikanta, který mu přislíbil pomoc při zakládání muziky. Dalším zakládajícím členem se posléze stal Vlastimil Pokorný (hrající na violu), s jehož pomocí se podařilo sehnat starší cimbál. Nejtěžším úkolem však bylo zajistit hráče na tento nástroj. Po delším hledání se podařilo a do muziky přibyla velmi šikovná cimbalistka z Brna, Veronika Košíková - Hanáková. Teď už zbývalo jen sehnat kontrabasistu a i ten se našel - velkým přínosem do vznikající cimbálové muziky byl basista Honza Hamák, rodák z Náměště. Tímto bylo základní obsazení muziky hotové, přičemž na klarinet často vypomáhal otec primáše, Ľudovít Bikár st. – vynikající muzikant, který dojížděl na vystoupení až z Košic.
V dubnu roku 2000 se mohlo začít zkoušet a od tohoto období se datuje vznik cimbálové muziky. Jediné, co nám chybělo, byl název. Protože jsme chtěli, aby se nějak vztahoval k Náměšti, rozhodli jsme se pro RATHAN - podle známého náměštského rybníka. Po několika společných zkouškách došlo na první veřejné vystoupení nové muziky, které se konalo v červenci 2000 na Anenské pouti v Náměšti. Tímto se Rathan zapsal do povědomí lidí a postupně se nám začaly množit nabídky na různá vystoupení v blízkém i vzdálenějším okolí a dokonce i v zahraničí.
Zakládající obsazení muziky tedy bylo: Ľ. Bikár – primáš, R. Vejvoda – terc, J. Hamák - kontrabas, V. Pokorný – viola (kontry), Ľ. Bikár st. – klarinet, V. Hanáková – cimbál. Postupem času se u muziky vystřídalo nebo alternovalo několik dalších muzikantů - na kontrabas začala hrát Klára Bednářová, na violu Vlastimil Zdražil a Pavla Sopkovičová, na cimbál Jaromír Novotný, Jitka Cívková, Jiří Dušek a v poslední době také Michaela Lipárová.
Začátkem roku 2005 jsme se rozhodli objednat u pana Galušky z Ostrožské Nové Vsi nový cimbál. Ten starý už nedržel ladění, měl prasklou spodní desku a údajně i hlavu na jedné straně. A tak v březnu toho roku byl nový cimbál na světě. V únoru roku 2005 nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil nezapomenutelný klarinetista Ľ. Bikár st. Historie se však opakuje a od roku 2006 s námi hraje také nejmladší z rodu Bikárů, nadějný mladý houslista Robert, který hrál 2. housle a postupem času plynule přešel na kontry.
Naše muzika spolupracuje také s folklórním souborem Podjavořičan z Telče. S tímto souborem se zúčastňujeme různých vystoupení a festivalů, doma i v zahraničí. V roce 2002 jsme se společně účastnili mezinárodního festivalu ve Finsku, kde kromě festivalové přehlídky, která se konala ve městě Isallmi, jsme vystupovali také v Koopiu a v Lathi. V následujícím roce 2003 jsme přijali pozvání na mezinárodní festival v německém Ebesbergu a v roce 2005 do polského Chelmna. Pravidelně se účastníme také domácích folklórních akcí, přičemž některé z nich pořádáme - především v Telči.